Tag Archives: Praca magisterska europeistyka

Kończysz studia, pracujesz, przed Tobą napisanie pracy dyplomowej. Nie wiesz jak się do tego zabrać, a może po prostu nie masz do tego głowy? Doskonale wiem jak to wygląda, dlatego oferuję Ci pomoc w napisaniu pracy.

Oferta obejmuje napisanie konspektu do zatwierdzenia przez promotora, napisanie pracy, bezpłatne poprawki oraz stały kontakt do momentu obrony. Gwarantuję również, niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym dzięki temu, że niczego nie przepisuję i nie kopiuję gotowych tekstów z internetu.

Prace piszę językiem naukowym, używanym w literaturze przedmiotu i właściwym dla publikacji naukowej. Prace są na wysokim poziomie zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym.

Moja oferta jest kompleksowa, a praca po zatwierdzeniu przez promotora gotowa do druku. Oznacza to, że zawiera:

 • spis treści
 • wstęp
 • zakończenie
 • przypisy
 • bogatą bibliografię
 • opisane rysunki
 • ewentualne wykresy i schematy logiczne

Średni czas realizacji to około miesiąc. U mnie nie musisz płacić za całość z góry, jak w innych serwisach. Płacisz za tylko za pojedynczy rozdział, który od razu po napisaniu dostajesz do przedstawienia promotorowi. Wypełnij formularz i zapoznaj się szczegółami.

Weronika

Przykłady realizowanych przeze mnie zleceń

 • Konflikt flamandzko-waloński w Belgii, 40 stron.
 • Socjaldemokracja szwedzka we współczesnych czasach, 110 stron.
 • System prezydencki Stanów Zjednoczonych i Republiki Francuskiej (analiza porównawcza), 70 stron.
 • Funkcjonowanie systemów politycznych Estonii, Litwy i Łotwy, 50 stron.
 • Wywieranie wpływu na opinię publiczną jako element funkcjonowania społeczeństwa, 50 stron.
 • Mechanizm zdobywania władzy we współczesnych kampaniach wyborczych (na przykładzie USA oraz Polski), 90 stron.
 • Pozycja prezydenta w systemie polityczno – ustrojowym V Republiki Francuskiej, 80 stron.
 • Analiza porównawcza polskiego oraz włoskiego samorządu terytorialnego, 60 stron.
 • Rola Kościoła Katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej, 100 stron.
 • Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przykład Polski, 110 stron.
 • Wewnętrzne i zewnętrzne skutki zjednoczenia Niemiec, 30 stron.
 • Polityka wewnętrzna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina, 120 stron.
 • Konflikty zbrojne w Czeczenii, 90 stron.
 • Bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 70 stron.
 • Rosja w polityce bezpieczeństwa Kazachstanu, 40 stron.
 • Polityczne podłoże powstania państwa Izrael, 50 stron.
 • Możliwości pojednania Korei Południowej i Korei Północnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreańskiej, 60 stron.
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbońskiego, 50 stron.
 • Kurdowie – naród zapomniany przez świat, 80 stron.
 • Lech Kaczyński jako polityk, 70 stron.
 • Barak Obama jako przywódca polityczny, 50 stron.
 • Rosja Putina w polskiej prasie – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek’, 130 stron.
 • Kreowanie wizerunku politycznego w mediach masowych, 80 stron.
 • Rola Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie, 80 stron.
 • Demokratyczne systemy polityczne, 120 stron.